Trompetter & Partners | Sociaal-Medische Expertise

Uw specialisten met expertise op sociaal-medisch en maatschappelijk terrein.

Sociaal-Medische Expertise

Wij richten ons op onafhankelijke sociaal-medische advisering.

Sociaal-Medische Expertise

Onder andere in het kader van de Wmo, de Wlz (AWBZ), de Participatiewet, WSNP, de medische urgentie huisvesting…

Lees meer

Onafhankelijke medische verklaringen

Trompetter & Partners heeft een speciale afdeling ingericht voor het beoordelen van wilsbekwaamheid.

Onafhankelijke medische verklaringen

Dit kan zijn voor curatele, bewindvoering en mentorschap of inzake notariële akten. Alle artsen van Trompetter & Partners zijn ingeschreven in het daartoe strekkende VIA register…

Lees meer

Onderwijs en training

Op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Onderwijs op maat

Al sinds 1994 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en het geven van (geaccrediteerd en gecertificeerd) onderwijs op het gebied van zorg, wonen en welzijn…

Lees meer

Over Theo Trompetter

Directeur Theo Trompetter is zelf medisch adviseur (arts) en opleider. Sinds 1994 is hij verantwoordelijk voor tal van opleidingsprogramma’s op het terrein van Maatschappij & Gezondheid voor diverse opleidingsinstituten. Hij verzorgt onder andere opleidingen en studiedagen voor met name artsen, medisch adviseurs, indicatieadviseurs Wmo en Wlz, paramedici, gemeenteconsulenten en notarissen. Expertise-Rapporten opmaken en het doen van second opinions voor gemeenten en andere instanties behoren ook tot zijn gebied.
  • Arts
  • Sociaal-Medisch adviseur
  • Forensisch geneeskundige
Neem direct contact op