Project Description

Er naderen twee heel belangrijke data: 1 november, de datum dat een gemeente de verordening maatwerkvoorzieningen Wmo evenals de algemene voorzieningen, die de gemeente wil gaan gebruiken, vastgesteld en ingericht moet hebben en vervolgens de datum 1 januari, de datum dat de drie decentralisaties van kracht worden en de gemeente voor de uitvoering staat.

En bovendien zal op 1 januari – naar alle waarschijnlijkheid – ook de Wet langdurige zorg van kracht worden.

Veel besluiten zijn inmiddels genomen. En de nadruk zal nu gaan liggen op de uitvoering.

Toch is het goed nog eens stil te staan bij alle zaken die in alle hektiek besloten zijn. Want het is toch niet de bedoeling door iets nu te vergeten in januari, februari of maart in de problemen te komen. En het is goed bij de uitvoering stil te staan.

Tijdens deze studiedag wordt aan gemeenten de spiegel voorgehouden. Redenerend vanuit de wet en de uitvoeringspraktijk, met een duidelijke nadruk op het juridische en het medische, zal naar de verschillende onderdelen van de decentralisaties gekeken worden en zal beoordeeld worden wat binnen de genomen besluiten de sterke en wat de zwakke momenten zullen zijn. Met de kennis hiervan kan eventueel nu of in de toekomst worden bijgestuurd zodat problemen voorkomen kunnen worden.

Bovendien zal heel concreet ingegaan worden op de mogelijkheden de overgang van het ene systeem naar het andere zo soepel mogelijk te laten verlopen.

En, niet geheel onbelangrijk, er zal ook ingegaan worden op nog niet besproken mogelijkheden tot bezuiniging, mogelijkheden die in ieder geval geen enkel juridisch of medisch risico in zich hebben.

Bovendien zal er alle gelegenheid zijn eigen inbreng te hebben via het ter tafel brengen van stellingen, vragen of discussiepunten.

DATUM EN LOCATIE

Data volgen. U kunt zich alvast inschrijven. Locatie Spectra Oudlaen in Utrecht.

DOCENTEN

Theo Trompetter, arts Wim Peters, jurist Stimulansz

Kosten

Duur: 1 dag (2 dagdelen)
Kosten: de kosten bedragen €250,- excl. BTW per persoon inclusief koffie/thee en lunch

De dag kan ook in company georganiseerd worden. De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.

MEER WETEN?

Indien u n.a.v. deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op met Hugo van Hannen: telefoonnummer 088-321 01 88. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsm.nl